Transformation Error: '&' is an unexpected token. The expected token is '"' or '''. Line 83, position 893.
אוספים
למידה ועיון   ספריותספריית מוזיאון ישראל לאמנות ולארכאולוגיהעל אודות הספרייה

על אודות הספרייה

הדפסשלח לחבר
 
ספריית מוזיאון ישראל נוסדה בשנת 1965 על בסיס ספריית בית הנכות הלאומי בצלאל במטרה לספק כלי מחקר לאוצרי המוזיאון. מוזיאון ישראל הוא מוזיאון אנציקלופדי וגם האוסף של הספרייה מכסה מנעד רחב של נושאים בהתאם; בנוסף יש בספרייה אוספים בתחומים משיקים, תומכים וקשורים לתפקוד המוזיאון; כמו כן נתרמו לספרייה במשך השנים אוספים ייחודיים בתחומים מתמחים והעשירו אותה.

כיום ספריית מוזיאון ישראל היא הספרייה הגדולה ביותר בארץ בנושאי אמנות.

אוסף הספרייה מונה כ-170,000 כותרים בשפות שונות. לספרייה מנוי שוטף ל-120 כתבי עת בנושאים הרלוונטיים, חלקם בפורמט דיגיטלי ולמספר מאגרי מידע אלקטרוניים חשובים למחקר בתחומי אמנות וארכאולוגיה. הקוראים מוזמנים להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים מתוך הספרייה.

הקטלוג מתעדכן מדי יום, והוא נגיש דרך האינטרנט:

http://israelmuseum.exlibris.co.il/F?func=scan-list&local_base=IML01

על אודות הספרייה  >>> 

נושאי האוסף  >>>

מאגרי מידע אלקטרוניים >>>

 
  בניית אתרים  בניית אתרים