[email protected]
972-2-6708811+

חוגגים פורים במוזיאון ישראל - 10-11.3
בפורים הכניסה לילדים חינם
עשויים להפליא
תערוכת יצירות נבחרות באמנות עכשווית עד יוני 2009
כחול על גבי לבן | מסמכים חשובים בתולדות מדינת ישראל
עד 14 במארס 2009
על המפה
בתערוכה מפות סיפור ומפות משחק, מפות מקראיות ומפות סמליות - בספריית האגף הנוער - עד 22.3.2009
מרכז ההדרכות מציע הדרכה מיוחדת בתערוכה כחול על גבי לבן
לרגל פרויקט השדרוג והשיפוץ של המוזיאון אולמות תצוגות הקבע סגורים למבקרים

הקדמה למגילות מדבר יהודה

מבוא למגילות מדבר יהודה

מגילות מדבר יהודה הן כתבי-יד עתיקים שנתגלו בשנים 1956-1947 באחת עשרה מערות ליד חורבת קומראן, בחוף הצפוני-מערבי של ים המלח. כל הכתבים בני כאלפיים שנה (מן המאה ה-3 לפני הספירה ועד המאה ה-1 לספירה).  רוב המגילות כתובות עברית, ומעטות ארמית ויוונית. רובן נכתבו על קלף ומקצתן על פפירוס. רק מגילות מעטות נשתמרו בשלמותן, ואילו מרוב רובן שרדו אך קטעים. על אף מצבן הקשה הצליחו החוקרים לשחזר כ-850 כתבי-יד בכל מיני גדלים.

כתבי-היד מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים: ספרי מקרא, ספרות חיצונית וספרות כיתתית. בין המגילות כמאתיים עותקים של כל ספרי המקרא (להוציא את מגילת אסתר וספר נחמיה), והם העדות הקדומה ביותר לטקסט מקראי שנמצאה מעולם. מן הספרים החיצוניים (חיבורים שאינם נמנים על ספרי המקרא הקנוניים), נתגלו חיבורים שהיו ידועים קודם לכן רק בתרגומים, וכן חיבורים חדשים לגמרי בעבורנו. בקבוצת הספרות הכיתתית נמצאו חיבורים בכל הסוגות הספרותיות: חיבורים הלכתיים, ליטורגיים, פרשניים ואפוקליפטיים, כולם בעלי אופי דתי בדלני. רוב החוקרים סבורים שהמגילות היו שייכות לספרייה של כת מדבר יהודה שהתגוררה בקומראן (האיסיים?), אולם נראה שצריך לייחס ל'עדת היחד' (כפי שהחבורה נקראת בכתביה) רק את כתיבתן של מקצת המגילות, ואילו השאר חוברו או הועתקו במקום אחר.

גילוי המגילות היה נקודת מפנה בחקר תולדות עם ישראל בעת העתיקה, שכן המגילות הן אוצר ספרותי בלום הן בכמותו הן באיכותו, וכמוהו טרם היה. אוצר זה שופך אור על אופייה של החברה היהודית בארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית-רומית, ובכלל זה על ראשיתה של היהדות הרבנית ואף על הנצרות הקדומה.

אמנויות
ארכאולוגיה
אמנות יהודית ואתנוגרפיה
אגף הנוער
היכל הספר
גן האמנות
מוזיאון רוקפלר
בית טיכו
@ מוזיאון ישראלצור קשרבחסותכל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2008
Sadna design  בניית אתריםבניית אתרים