האגף לאמנות ותרבות יהודית ע"ש ג`ק , ג`וזף ומורטון מנדל   לבוש ותכשיטים: שאלה של זהות

לבוש ותכשיטים: שאלה של זהות

הדפסשלח לחבר
 

חזותם החיצונית של יהודי התפוצות, לבושם ותכשיטיהם מגלמים את המתח המתמיד בין היבדלות להיטמעות המאפיין את הקיום היהודי בגולה. היהודים בחרו לתת בלבושם ובתכשיטיהם סימנים מזהים, כגון ציצית, או שילבו בהם כתב עברי; ובמקומות אחדים אף אימצו אופנת לבוש מן המקום ושימרו אותה גם לאחר שהחברה הסובבת זנחה אותה. לצד בחירה בסממנים מייחדים הוצאו מאז ימי־הביניים המוקדמים צווי שלטון שכפו על היהודים להיות מובחנים בלבושם, הן תחת שלטון מוסלמי הן תחת שלטון נוצרי. למרות כל אלה, על־פי־רוב היה לבוש היהודים דומה מאוד ולעתים זהה ללבושם של בני המקום.

לבוש ותכשיטים אינם רק כסות לגוף וקישוטו, אלא גם שפה שהאדם מבטא באמצעותה זהות אישית והשתייכות קבוצתית. המוצגים כאן פותחים אפוא צוהר אל מגוון עשיר של תלבושות מקהילות רבות. כדי להדגיש את מלאכת המחשבת שבעשיית הלבוש והתכשיטים גם יחד הם מוצגים סמוכים אך נפרדים, אף שהם באים תמיד יחד, בעיקר בימי חג ובטקסים.

אוסף הלבוש והתכשיטים של קהילות ישראל במוזיאון הוא מן הגדולים והמקיפים בעולם והוא נבנה במשך שנים רבות של מחקר שדה ואיסוף פריטים בקרב בני העדות השונות. הוא מייצג בעיקר לבוש מסורתי של קהילות מארצות האסלאם מסוף המאה ה־19 ועד אמצע המאה ה־20. הכחדתן של קהילות רבות בתקופת השואה הביאה לאובדן של החפצים המעטים שנותרו ואף הקשתה לאסוף מידע על אודותיהם. תהליכי המודרניזציה בקהילות במערב ובמזרח גרמו להיעלמותן ההדרגתית של התלבושות המסורתיות.

 
  בניית אתרים  בניית אתרים