[email protected]
972-2-6708811+

חוגגים פורים במוזיאון ישראל - 10-11.3
בפורים הכניסה לילדים חינם
עשויים להפליא
תערוכת יצירות נבחרות באמנות עכשווית עד יוני 2009
כחול על גבי לבן | מסמכים חשובים בתולדות מדינת ישראל
עד 14 במארס 2009
על המפה
בתערוכה מפות סיפור ומפות משחק, מפות מקראיות ומפות סמליות - בספריית האגף הנוער - עד 22.3.2009
מרכז ההדרכות מציע הדרכה מיוחדת בתערוכה כחול על גבי לבן
לרגל פרויקט השדרוג והשיפוץ של המוזיאון אולמות תצוגות הקבע סגורים למבקרים

קהילת קומראן


טבילה וטהרה

"והם מתאספים אל מקום אחד וחוגרים אזור-בד ורוחצים את בשרם במים קרים." (יוספוס פלוויוס, מלחמת היהודים ב, ח, ה)

עם התקרב שעת הצהריים הפסיקו אנשי העדה את עבודתם כדי לטבול במים ולהיטהר, כתנאי הכרחי להשתתפותם בסעודה בצוותא. הטבילה, שנערכה בעיקר במקוואות הסמכוים לחדר-האוכל, היתה בעיניהם סמל לטהרה רוחנית מעבר לטהרה הגופנית.

מנהג הטבילה היה נפוץ בקרב היהודים בתקופה זו, אבל טבילתם של אנשי הכת נבדלה מזו של כלל ישראל בשני מאפיינים עיקריים: מי שלא היו חברים בכת לא הורשו לטבול יחד עם חברי הכת; כל חברי הכת חויבו לטבול לפני הסעודה, כדי להבטיח את טהרת כל המשתתפים, בדומה לכוהנים, כמצוין בתורה.

ממצאים שהתגלו בחורבת קומראן מלמדים על החשיבות שייחסו אנשי העדה לעניין הטהר: "כלי המידה", העשויים אבן שלפי ההלכה אינה מקבלת טומאה, שימשו לדעת חוקרים בעיקר לנטילת ידיים; הקרדום, שהתגלה באחת המערות, מזכיר את תיאורו של יוספוס פלוויוס, שלפיו נהגו האיסיים לחפור באמצעות יתד חור עמוק באדמה ובו עשו את צורכיהם, בהאמינם שהצואה "מטמאה את הגוף" (מלחמת היהודים ב, ח, ט)

אמנויות
ארכאולוגיה
אמנות יהודית ואתנוגרפיה
אגף הנוער
היכל הספר
גן האמנות
מוזיאון רוקפלר
בית טיכו
@ מוזיאון ישראלצור קשרבחסותכל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2008
Sadna design  בניית אתריםבניית אתרים