[email protected]
972-2-6708811+

חוגגים פורים במוזיאון ישראל - 10-11.3
בפורים הכניסה לילדים חינם
עשויים להפליא
תערוכת יצירות נבחרות באמנות עכשווית עד יוני 2009
כחול על גבי לבן | מסמכים חשובים בתולדות מדינת ישראל
עד 14 במארס 2009
על המפה
בתערוכה מפות סיפור ומפות משחק, מפות מקראיות ומפות סמליות - בספריית האגף הנוער - עד 22.3.2009
מרכז ההדרכות מציע הדרכה מיוחדת בתערוכה כחול על גבי לבן
לרגל פרויקט השדרוג והשיפוץ של המוזיאון אולמות תצוגות הקבע סגורים למבקרים

שורשי הכתב העברי


הכתב האלפביתי, שבו כל סימן מייצג עיצור אחד בלבד, נולד באמצע האלף השני לפני הספירה באזור ארץ ישראל – סוריה והוא מן ההמצאות הגדולות בתולדות האדם.  בכתבים ההברתיים של המזרח הקדום, כגון כתב היתדות הבבלי והאשורי והכתב ההירוגליפי המצרי, הגיע מספר הסימנים לאלפים, ושליטה בכתב היתה כרוכה בלימוד ממושך ולכן היתה נחלתם של מעטים בלבד.  המצאתו והתפתחותו של הכתב האלפביתי, הכולל מספר מצומצם בלבד של סימנים, הפכו את הכתיבה והקריאה לדבר פשוט בהרבה, והנמצא בהישג ידם של יותר בני אדם.  הכתב האלפביתי הלך והתפשט במזרח הקדום, אומץ בידי העולם היווני והרומי והיה לנחלת התרבות המערבית כולה.

ראשיתו של האלפבית בכתובות בודדות שנתגלו ברחבי הארץ, בכתב המכונה פרוטו-כנעני.  כתב זה, שהוא הכתב האלפביתי הקדום ביותר, מורכב מ-27 סימנים המייצגים את העיצורים, ואין בו סימני תנועות. זהו כתב תמונתי שבו כל תמונה המסמלת את ההגה הראשון של שם העצם המתואר בה. הכתובות הראשונות שהתגלו נכתבו הן בטורים אנכיים, הן בשורות אופקיות, הן משמאל לימין והן מימין לשמאל. לימים השתלטה הכתיבה האופקית שבה היה כיוון הסימנים מימין לשמאל.

כפי שמעידים לוחות אלפבית מארץ ישראל ומאוגרית, סדר אותיות האלפבית נקבע בסוף האלף השני לפני הספירה.

הכתב הפניקי הוא המשכו הישיר של הכתב הפרוטו-כנעני.  באמצע המאה ה-11 לפני הספירה, לאחר שמספר האותיות הצטמצם ל-22, התגבשה צורתן הקווית של האותיות.  הכתב העברי הקדום התפתח מהכתב הפרוטו-כנעני או מן הכתב הפניקי, עד אשר באמצע המאה ה-9 לפני הספירה התגבש לכתב עברי עצמאי.

הכתובות ששרדו מימי הבית הראשון, הכתובות בכתב העברי הקדום, נכתבו ברובן על חומרים שאינם מתכלים: הן נחקקו באבן, נחרתו או הוטבעו בחותם או נכתבו בדיו על שברי חרסים.  מסמכים אלה הם עדות ממקור ראשון לתקופה המתוארת במקרא.


מיכל דייגי מנדלס         
אוצרת ראשית אגף ארכיאולוגיה 

אמנויות
ארכאולוגיה
אמנות יהודית ואתנוגרפיה
אגף הנוער
היכל הספר
גן האמנות
מוזיאון רוקפלר
בית טיכו
@ מוזיאון ישראלצור קשרבחסותכל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2008
Sadna design  בניית אתריםבניית אתרים