היכל הספר
ירושלים בימי הבית השני
אגף הנוער
תוצרת סין
מוזאון ישראל מחדש ומתחדש

מים רבים | מסע וירטואלי בתערוכה
(Quicktime Movie - Download Quicktime 7 - Mac and Win 2000/XP
Download Quicktime 6.5 - for Win 98/Me)
חזרה לתערוכות


Powered By BSmart Sadna / eBrand & design