האגף לארכאולוגיה ע"ש שמואל וסיידי ברונפמן   התרבויות השכנותעמי איטליה

עמי איטליה

הדפסשלח לחבר
 
באיטליה ישבו בני אוכלוסיות מגוונות, חלקן ממוצא לא ידוע. נוסף על אלו, למן תחילת האלף הראשון לפני הספירה החלו בני עמים זרים להקים מושבות על אדמת איטליה. בסיציליה המערבית ובסרדיניה נוסדו מושבות פיניקיות ופוניות )מייסדי המושבות הפוניות היו סוחרים מקרתגו, צאצאי מתיישבים שהגיעו במקורם מפיניקיה(, ובעקבותיהם חדרו התרבות המזרחית ומוצריה. מתיישבים יוונים, שנמשכו אל האדמה החקלאית הפורייה ואל המפרצים הבטוחים של דרום איטליה, יסדו שם את המושבות היווניות הראשונות במאה ה– 8 לפני הספירה. לאזור זה, שכלל גם את סיציליה ונודע בשם "מגנה גרקיה" (יוון הגדולה), הייתה השפעה עמוקה על כל איטליה, בייחוד בתחומי
האמנות השונים.

באיטליה המרכזית והצפונית פרחו כמה תרבויות שונות, הודות לעושרו של האזור בעפרות מתכת. החשובה שביניהן הייתה התרבות האטרוסקית, שחותמה העמוק היה מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על מרכז איטליה בראשית התפתחותו. בין אטרוריה ומגנה גרקיה שכנה לטיום, אזור שהיה מיושב בקהילות איטליות דוברות לטינית. לקראת סוף המאה ה– 8 הלכה וגברה חשיבותם של כפרי לטיום, ובמיוחד אחד מהם, שהיה לימים לעיר רומא.
 
  בניית אתרים  בניית אתרים