האגף לארכאולוגיה ע"ש שמואל וסיידי ברונפמן   דברי ימי ארץ-ישראלבשחר התרבות

בשחר התרבות

הדפסשלח לחבר
 

בגלריה זו עולה המסך על האנשים ועל התרבויות של ארץ ישראל. זהו מסע לאורך מאות אלפי שנה על פני

ציוני הדרך העיקריים של האנושות: היציאה מאפריקה, הופעת האדם המודרני, המעבר מציד ולקט לישיבת קבע, ובעקבות המהפכה החקלאית" - הקמת הכפרים הראשונים והממלכות השבטיות.


בין
הממצאים הנדירים המוצגים כאן אפשר למצוא את העדויות הקדומות ביותר לציד ואת יצירת האמנות

הקדומה בעולם, חפצי פולחן, אריגים וכלי חרס - מן העתיקים הידועים לנו - ומטמון כלי נחושת מרהיבים מימי

ראשית עיבוד המתכות.

מוצגים אלה מצטרפים לתמונה המשחזרת לעינינו את הפרקים הראשונים - הבלתי כתובים - של תולדות האנושות ושופכת אור על שורשי התרבות. המוצגים מספרים את עלילות התושבים הראשונים של אזורנו ואת צמיחתם והתפתחותם של החברה והכלכלה, חיי היומיום וחיי הרוח במרוצת מיליון השנים הראשונות.


הממצאים
הפרהיסטוריים שהתגלו בארץ ישראל הם אפוא מסרים אילמים שנשלחו אלינו מן העבר הרחוק, מורשת

אוניברסלית מאבות אבותינו ופיקדון שעלינו להעביר לדורות הבאים אחרינו.

תקופת האבן/התקופה הפלאוליתית - לפני 1.5 מיליו - 11,500 שנה

 התקופה הנאוליתית - לפני 11,500 - 6,500 שנה

התקופה הכלקוליתית -
לפני 6,500 - 5,500 שנה

 

 
  בניית אתרים  בניית אתרים